فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One23699.63دعوت
shayan12729209.05دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
Kia-323373429.51دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46769.61دعوت
javad31219939.56دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
ساسان-886621019.08دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.