فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9212689.82دعوت
IT_One224149.64دعوت
shayan12728279.00دعوت
مسعود مخابرات79339.26دعوت
Kia-323367429.52دعوت
mohammadmahdi192519.74دعوت
مترجم پارس کدرز100929.59دعوت
javad31219959.56دعوت
Rash-887901048.03دعوت
ساسان-886601069.06دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.