فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf92113149.82دعوت
IT_One204199.64دعوت
مسعود مخابرات79269.26دعوت
shayan12724308.94دعوت
Akhtar-Electronic66329.95دعوت
Kia-323358429.44دعوت
mohammadmahdi192469.74دعوت
مترجم پارس کدرز100829.59دعوت
javad31219839.56دعوت
Rash-88790968.03دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.