فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Ebi102045149.70دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
M.nasri121309.18دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
ronnie55949.93دعوت
مهندس برق-کنترل941079.44دعوت
Mojtaba_Project61279.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.