فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
p108239.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
amoza183910.00دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
Fatehi122258.30دعوت
1Coder183159.94دعوت
HMA Programmer233289.90دعوت
LimboSage343709.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.