فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
p92309.67دعوت
amoza183310.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Coder_Translator801269.29دعوت
FirePhoenix191989.88دعوت
بکاک102027.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
Fatehi122228.30دعوت
ُSara111222249.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.