مشاهده پروفایل ARASH21

امروز 27 بهمن 1397

دانشجو کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - رتبه دوم علمی دوره کاردانی در دانشگاه دولتی


پیدا ردن 240 سوال تستی از اینترنت

بدون امتیاز

5،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.طراحی کارت ویزیت

بدون امتیاز

9،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


23 بهمن 1397


تایپ مجدد 2 صفحه کوتاه

بدون امتیاز

5،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


21 بهمن 1397


چسباندن عکس

بدون امتیاز

10،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


21 بهمن 1397