فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فیلمنامه نویسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
lineer83949.00دعوت
Artificial Intelligence-2390293959.90دعوت
مهندس مهدی سعیدی334529.13دعوت
Amiri891048110.00دعوت
امیرحسین-973136439.90دعوت
navid.heydarifard (myball.ir)982810.00دعوت
maryamgh5105810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.