فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
رهی58869.52دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
hana452379.53دعوت
علی زارعی212489.00دعوت
zahra jam472759.53دعوت
tmg263129.95دعوت
کاربر27571273218.65دعوت
mr project383268.85دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.