فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تبلیغات
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Ebi102041289.68دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
dr.joudi88010.00دعوت
javad31219949.56دعوت
دکتر استیو101519.50دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201599.53دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
Arsalan MD332369.45دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.