فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تبلیغات
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Ebi102044149.70دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
javad31219989.56دعوت
دکتر استیو101539.50دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
مرکز ترجمه نارک1081728.67دعوت
Arsalan MD332359.45دعوت
پوریا آقایی1528810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.