مشاهده پروفایل Daryoush

امروز 9 خرداد 1399

دارای مدرک فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تسلط کامل به زبان انگلیسی

دارای رتبه دوم‌المپیاد کشوری سال ۹۴

دارای مدرک ICDL 1&2


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

مخفی


شناسایی و اولویت بندی مولفه های آینده پژوهی مدیریت دانش موثر بر ارتقای بهره‌وری در سازمان

بدون امتیاز

170,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


7 خرداد 1399


ترجمه چندخط فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 اردیبهشت 1399چک کردن یک متن اینگلیسی برای رفع اشکالات گرامری

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 فروردین 1399


ترجمه از فارسی به فنلاندی

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 فروردین 1399


ترجمه متن تخصصی حمل و نقل

بدون امتیاز

419,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله مدیریت به انگلیسی 16 صفحه ای

بدون امتیاز

185,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


17 اسفند 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشعمران- حمل و نقل

بدون امتیاز

137,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

6 اسفند 1398


پاداش

42,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه تخصصی چکیده مقاله از فارسی به انگلیسی(گرایش های عمران-معدن-نفت-مکانیک سنگ)

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی مقاله فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

210,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


25 بهمن 1398


پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه چکیده

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 بهمن 1398


ترجمه یک متن از فارسی به انگلیسی به صورت دقیق

بدون امتیاز

42,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی رشته مهندسی معدن

بدون امتیاز

87,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 بهمن 1398


پاداش

11,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

19,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه از فارسی به هندی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

سریع و پیگیر می باشند


5 بهمن 1398


ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

44,800 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه یک صفحه ریز نمرات

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه به انگلیسی

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 دی 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

مخفی

23 دی 1398


ترجمه چکیده

بدون امتیاز

13,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 دی 1398


ترجمه چکیده پایان نامه

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 دی 1398


ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

33,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پارافریز متن انگلیسی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

23,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی(تعریف شده برای کاربر خاص)

بدون امتیاز

45,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بدون امتیاز

220,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

پروژه ویژه فوری

4 دی 1398


پروژه ترجمه (نصف صفحه ریز نمرات)

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.درخواست برای لیست سایتهای معتبر جهت بک لینک دادن

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

29,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن عمومی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

14,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.نیم صفحه ترجمه فارسی به فرانسه

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 آذر 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله رشته برق

بدون امتیاز

140,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 آذر 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


10 آذر 1398


ترجمه ۸ صفحه متن

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 آذر 1398


ترجمه یک صفحه فارسی به فرانسه

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

9 آذر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه چکیده پایان نامه تا ساعت 6 عصر

امتیاز 3.00 (ضعیف)

15,000 تومان

حاصل پروژه کیفیت مطلوب را نداشت. پروژه با رای داوری لغو گردید.


7 مهر 1398


ترجمه جدول

بدون امتیاز

13,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 مهر 1398


ترجمه قبض برای وریفای کردن پرفکت

بدون امتیاز

11,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه دو تا نامه معرفی

بدون امتیاز

17,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 مرداد 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فوری متن تخصصی پروپزال از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 10 سطر از فارسی به انگلیسی( تخصص عمران یا مکانیک نیاز دارد)

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 تیر 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله تخصصی رشته روانشناسی

بدون امتیاز

300,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ و ترجمه پروژه 6صفحه ای به انگلیسی

بدون امتیاز

66,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 خرداد 1398


برآورد تعدا تخت مورد نیاز بخش اورژانس بیمارستان

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 خرداد 1398


ترجمه تخصصی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 خرداد 1398


ترجمه تخصصی برای مقاله ISI

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 خرداد 1398


یک صفحه ترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 خرداد 1398


ترجمه تخصصی چکیده یک مقاله از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 خرداد 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی ۳ صفحه تا ظهر

بدون امتیاز

33,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 اردیبهشت 1398


ترجمه چند خطی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 اردیبهشت 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی 4 فایل

بدون امتیاز

130,000 تومان

پروژه لغو شده است.ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

55,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 اردیبهشت 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی(مناسب برای مقاله برقی)

بدون امتیاز

22,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 اردیبهشت 1398


ترجمه سریع به انگلیسی

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.چکیده یک مقاله پژوهشی در حوزه معماری

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


4 خرداد 1398


تایپ زبان کردی

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 اردیبهشت 1398


ترجمه یک فایل از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسی به انگلیسی

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

کیفیت ترجمه مطلوب نبود پروژه با رای داوری لغو گردید.


1 بهمن 1398


ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه دو صفحه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

با تشکر از انتخاب ما


20 دی 1398


ترجمه یک قرارداد از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ویرایش ترجمه فارسی به انگلیسی

0.00 (بدون امتیاز)

15,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


15 تیر 1398


ترجمه فایل زیر از انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه و ادیت فایل انگلیسی از رو متن فارسی سه تا قرار داد

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.بازنگری یک فایل انگلیسی از روی ی چت فارسی

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.