فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 22 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه15279.49دعوت
پژوهشگر13799.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
Persian6746329.57دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
مسعود مخابرات80429.26دعوت
آ.میرزاده57539.50دعوت
r_parscoders43669.21دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.