فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه14379.48دعوت
پژوهشگر13099.22دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت
r_parscoders42579.21دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
محمدرضا-113322659.78دعوت
آ.میرزاده44719.47دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.