مشاهده پروفایل Negar69

امروز 11 فروردین 1399

تسلط به نرم افزارهای آفیس، تایپیست حرفه ای

تحصیلات

  • لیسانس مهندسی کامپیوتر
  • فوق لیسانس مهندسی مهندسی کامپیوتر

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی

سوابق کاری

  • برنامه نویسی، طراحی سایت

تایپ 8 صفحه دستونیس

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و هفت

بدون امتیاز

210,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

مخفی

25 دی 1398


ویس 80 دقیقه ای

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 دی 1398


تایپ صفحاتی از یک کتاب

بدون امتیاز

14,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


8 بهمن 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

سریع و با دقت ممنون و سپاس

مخفی

16 دی 1398


ویرایش و اصلاح پروژه

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 دی 1398