فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا4199.53دعوت
Sadaf92113149.82دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
IT_One204199.64دعوت
مهندس محب40229.81دعوت
amoza182710.00دعوت
shayan12724308.94دعوت
M.nasri75319.41دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.