فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9213099.83دعوت
IT_One249119.62دعوت
گروه ستيا41149.53دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
shayan12729209.05دعوت
M.nasri120249.25دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
DonAryan74309.69دعوت
amoza183410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.