فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One23699.63دعوت
گروه ستيا41119.53دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
M.nasri101319.26دعوت
amoza183310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.