فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9212589.82دعوت
IT_One223149.64دعوت
گروه ستيا41159.53دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
M.nasri86299.37دعوت
amoza183410.00دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.