فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One257109.63دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
گروه ستيا41179.53دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
M.nasri121309.18دعوت
DonAryan75329.69دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.