فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ASP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110102179.68دعوت
مهندس محب52229.85دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
amoza183410.00دعوت
AhwazSoft196419.75دعوت
F.Mohassel202459.78دعوت
برنامه نویسان آینده15489.89دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
machinelearning115510.00دعوت
me198887589.35دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.