فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ASP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206188.83دعوت
programer11096219.67دعوت
مهندس محب41239.81دعوت
amoza182810.00دعوت
AhwazSoft187369.75دعوت
F.Mohassel154459.74دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
machinelearning114810.00دعوت
me198887519.35دعوت
برنامه نویسان آینده95910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.