مشاهده پروفایل پژوهشگر جوان

امروز 17 خرداد 1399

لیسانس مهندسی صنایع

فوق لیسانس حسابداری

دانشجوی دکتری

شدیدا پول لازم


پاداش

4,760 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشالگوریتم کلونی مورچگان

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


13 اسفند 1398


پاداش

42,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ از روی جزوه دست نویس

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 بهمن 1398


پاداش

6,944 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه دو کتاب کمیک... 400 صفحه کمیک از مطالب کتاب مقدس...

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 بهمن 1398


پاداش

3,090 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فایل صوتی 4 ساعته

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 بهمن 1398


پاداش

6,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


3 بهمن 1398


ترجمه چند پست از اوکراینی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

ترجمه زودتر از موعد تحویل داده شد. همکاری خوبی بود. به امید همکاری بعدی


1 بهمن 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ فایل صوتی فارسی (2) بخش اول

امتیاز 3.00 (ضعیف)

22,000 تومان

مجری در ساعات پایانی مهلت انجام پروژه از ادامه همکاری انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


28 دی 1398


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب کمیک...

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 اسفند 1398


ترجمه کتاب

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 اسفند 1398


پاداش

4,046 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,600 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کمیک _ پروژه برای مجری محترم پسر همه کاره

بدون امتیاز

5,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اسفند 1398


پاداش

5,000٫90 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله حسابداری

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 اسفند 1398


پاداش

5,700 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


21 بهمن 1398


تایپ از روی کتاب چاپ خطی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 بهمن 1398


پاداش

4,902 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


21 بهمن 1398


پاداش

4,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


21 بهمن 1398


انشا نویسی

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 بهمن 1398


پاداش

6,876 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


21 بهمن 1398


پاداش

5,100 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب کمیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,800 تومان

عالی بودن


1 بهمن 1398


پروژه ترجمه مقاله درمورد دستگاه فشار خون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,500 تومان

ممنون از اعتماد شما


1 بهمن 1398