امروز 5 مهر 1402

مهارت ها

  • طراحی گرافیکی
  • فتوشاپ
  • آباکوس
  • متلب
  • ترجمه
  • طراحی اکسل، کدنویسی VBA
  • ورد
  • پاورپوینت

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " تولید محتوا تالیفی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تولید محتوا تالیفی "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " تولید محتوا تالیفی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تولید محتوا تالیفی "


بدون امتیاز .

برای " تولید محتوا تالیفی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تولید محتوا تالیفی "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


در حال بارگذاری ...

4
7
14