فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 15 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8799.60دعوت
DonAryan80299.72دعوت
Behnam_h206308.83دعوت
F.Mohassel312409.79دعوت
پردازشگر629610.00دعوت
ahmadrezakarimi810410.00دعوت
علی وارسته941549.57دعوت
Graphicpro1371639.97دعوت
pengraphic151858.93دعوت
Roghayeh651869.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.