مشاهده پروفایل الف

امروز 13 تیر 1399

ریست پسورد جوملا از هاست-فوری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار با ادب و متین هستن


7 تیر 1399


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرفع مشکلات سایت تحت ورد پرس

بدون امتیاز

210,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتغییراتی در قالب وردپرس

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


29 فروردین 1399


تکمیل یک سایت تحت وردپرس

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تکمیل یک سایت تحت وردپرس

بدون امتیاز

225,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مجموعه 20 عکس به صورت فتومونتاژ-اختصاصی

بدون امتیاز

400,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مجموعه 20 عکس به صورت فتومونتاژ-اختصاصی

بدون امتیاز

400,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 فروردین 1399


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

320,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشعکاسی مفهومی برای اینستا

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 آذر 1398


ترجمه-پروژه توافقی

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

400,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

240,000 تومان

همکاری عالی

خصوصی

10 آبان 1398


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن توضیحات منابع دانلودی در حوزه فارکس

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 شهریور 1398


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
درگاه پرداخت در وردپرس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

بسیار فرد محترمی هستن، کار با ایشون باعث افتخار بنده بود و در تمام بخش های پروژه حضور فعال داشتن.


8 شهریور 1398


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه هایکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

بسیار صبور و منطقی


9 مرداد 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه در رابطه با تاریخ

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه در رابطه با تاریخ جادوگری

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه و تحقیق در رابطه با نویسندگی اکادمیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار محترم و با حوصله. از همکاری با ایشان بسیار خوشحال شدم.


15 مرداد 1398


ترجمه هایکو

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

75,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه در زمینه نقاشی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.محتوی برای توئیتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

بسیار صبور و منظقی


29 تیر 1398


پاداش

300,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشمحتوی برای توئیتر

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن سازشناسی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه در زمینه موسیقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

550,000 تومان

بسیار کارفرامایی خوش برخورد و با حوصله ای هستند. امیدوارم هر کجا که هستند سلامت و پیروز باشند.


30 مرداد 1398


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

260,000 تومان

همکاری عالی

مخفی پروژه ویژه

5 مرداد 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

255,750 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترکیب و دسته بندی چارت های تحلیلی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود، ممنونم

پروژه ویژه

29 خرداد 1398


نوشتن پست با موضوع نقاشان جهان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

پروژه ی خیلی خوبی بود و کارفرما هم بسیار خوش برخورد و خوش حساب بودن. امیدوارم بتونم مجدداً در خدمت ایشون باشم.


11 اردیبهشت 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیدا کردن فرمول های مرتبط با ریاضی مالی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه ویژه

21 فروردین 1398


وب سایت شرکتی ساده

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 آبان 1397


تغییر در وردپرس

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
نويسنده سايت دانلود

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ایشون خیلی خوش برخورد و بسیار خوش حساب هستند امیدوارم همکاریمون ادامه پیدا کنه


5 تیر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

طراحی سایت تحت جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

پروژه مطابق درخواست خریدار انجام نشد و با توافق طرفین گروگذاری لغو شد.


3 تیر 1396


ترجمه پستهای فارسی-تگ پاراگرافی-انگلیسی،فرانسه،گرجی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار خوش برخورد و بسیار خوش قول و خوش حساب ایشالله همکاریمون ادامه پیدا کنه


3 تیر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تغییر ظاهر جی دانلود- جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

مجری نسبت به پاسخگویی و تحویل پروژه اقدام نکرد.


24 اردیبهشت 1396


نصب و پیکربندی قالب اوادا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری خوبی بود


22 اردیبهشت 1396


مشکل قالب وردپرس و جوملا

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اردیبهشت 1396


چند مورد در جوملا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

واقعا انسان فهیم و متینی هستن، از کار با ایشون بسیار خرسندم. با صبر و حوصله در تمام بخش های پروژه حضور داشتن.


24 شهریور 1395


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشآر اس اس در جوملا

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

طراحي مجدد انيميشن دو بعدي(فلش)

0.00 (بدون امتیاز)

600,000 تومان

با توجه به عدم گروگذاري ضمانت تخصص از سوي مجري پروژه با ايشان لغو شد.


22 اردیبهشت 1395


طراحي مجدد انيميشن دو بعدي(فلش)

0.00 (بدون امتیاز)

600,000 تومان


22 اردیبهشت 1395


ورود اطلاعات از يک سايت به سايت جديد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

دلسوز، صبور و محترم با پاسخگويي سريع. مطمئنا مشتاق همکاري دوباره با ايشان هستم.


26 آذر 1394


درست کردن پاورپوينت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

بسيار منطقي و سهل التعامل بودند. با ايشون خيلي راحت بودم برا انجام پروژه


22 آذر 1394


ورود اطلاعات داخل سايت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

ايشون واقعا صبور بودن و در عين حال بسيار دقيق.همکاري با ايشون تجربه بسيار خوبي بود.


18 آبان 1394رای داوری
داور پارسکدرز

ورود شماره تلفن به تلفن

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

پروژه به صورت توافقي لغو شد.


5 آبان 1394


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

خصوصی

1 مهر 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار لغو شد.

خصوصی

1 مهر 1394رای داوری
داور پارسکدرز

عکس گرفتن از خودرو

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

پروژه به دليل عدم گروگذاري ضمانت تخصص از سوي مجري لغو شد.


26 شهریور 1394


کد پاپ آپ در جوملا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

از همکاري با ايشان خوشحال هستم.به سرعت و بدون معطلي کار هاي پروژرو انجام دادن.به اميد همکاري بيشتر با ايشان


15 شهریور 1394


ويرايش ويديو در افتر افکت After Effect

امتیاز 10.00 (ممتاز)

38,000 تومان

برخورد و همکاري عالي. در دسترس بودن و پاسخگويي سريع از خصوصيات ايشون هست.. کاري همراه با احترام متقابل که نتيجه اي رضايت بخش رو بهمراه داشت. ان شااله همکاري در آينده داريم.


13 شهریور 1394


تغييرات قالب وردپرس

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان


17 مرداد 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

تغييرات قالب وردپرس

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

پروژه به دليل عدم گروگذاري ضمانت تخصص از سوي مجري لغو شد.


17 مرداد 1394


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

همکاري بسيار خوبي بود. به اميد همکاري بيشتر.

خصوصی

31 تیر 1394


اسکريپت آپلود فايل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

از همکاري با اين کارفرما خوشحال و خرسند هستم


22 تیر 1394رای داوری
داور پارسکدرز

گذاشتن کامت در وب سايت

0.00 (بدون امتیاز)

12,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار و همچنين ابراز ناتواني مجري لغو شد.


3 خرداد 1394


تايپ اطلاعات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

به اميد همکاري دوباره .


30 اردیبهشت 1394


صبحت کردن روي يک فيلم تبليغاتي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اردیبهشت 1394


ساخت قالب در joapp (ويرايش ظاهر يک اپ اندرويد)

امتیاز 9.00 (عالی)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 خرداد 1394رای داوری
داور پارسکدرز

ارسال پست در فروم ها

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار لغو شد.


12 اردیبهشت 1394


تغيير فونت يک سايت تحت جوملا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 اردیبهشت 1394


روتوش يک عکس

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

عالي بود


4 اردیبهشت 1394


برگزاري ويدو کنفرانس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

270,000 تومان

پروژه خوبي بود. به اميد همکاري هاي بيشتر


7 اسفند 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

به اميد همکاري هاي بيشتر

خصوصی

7 اسفند 1393


اپ ساده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

عالي بودن همکاري خوب و دو طرفه خوبي بود


10 بهمن 1393


پنل ثبت سفارش ان لاين

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

با بنده همکاري بسيار عالي داشتند


2 مهر 1393


تغييردر يک قالب

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 اردیبهشت 1394


پيکربندي کامپوننت rs ticket - جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 فروردین 1395


ورود اطلاعات در سايت استاتيک

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 شهریور 1394


راستچين کردن قالب جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1394


تحقيق و ترجمه يک تکنولوژي جديد

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 بهمن 1393پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

26 اردیبهشت 1394صفحه مشکي در جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 مهر 1394


نصب قالب جوملا-فوري

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1394


پيکر بندي Appointment Booking/جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 فروردین 1395


مشکل کامپوننت easydiscuss در جوملا

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.طراحي بنر 3گوش

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل مشکل پاپ آپ در جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 فروردین 1394


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

31 فروردین 1394


حل مشکلات سايت تحت جوملا

0.00 (بدون امتیاز)

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 خرداد 1394


تحقيق توضيحات قطعات خودرو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

به اميد همکاري در کارهاي بعدي . . .انتقال جوملا2.5 به 3.5

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1395


قالب سايت دانلود

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1395