فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
Hosein71271569.65دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
Kambojia382549.32دعوت
tmg262819.95دعوت
peyman193159.93دعوت
نسیم153329.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.