امروز 4 خرداد 1403

برنامه نویسی #C - برنامه نویسی اکسل VBA - برنامه نویسی سیستم های نقشه و GIS

Business Intelligence - Excel BI - Power Pivot

SEO , Search Engine Optimization

برنامه نویسی Crystal Report  و Stimulsoft

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پياده سازي گزارش روزنامه و دفتر کل "

10,000 تومان


کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " حذف سلول هاي اضافي و چينش سلوهاي تکراري در اکسل "

40,000 تومان


هشت سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " کپي و move کردن رديف و ستون هاي انتخ ... "

(رای توسط ITDAR )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " کپي و move کردن رديف و ستو ... "

(رای توسط ITDAR )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " کپي و move کردن رديف و ستون هاي انتخابي اکسل "

35,500 تومان

نرم افزار را سر موقع و تمام و کمال تحويل دادند . کارشون عالي و حرفه اي بود

برای " کپي و move کردن رديف و ستون هاي انتخابي اکسل "

35,500 تومان


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

پنج سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط A.NA )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " ترجمه کاملا حرفه ای یک فای ... "

(رای توسط A.NA )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیاری عالی و فردی محترم و پاسخگو


چهار سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط hamyarp )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " نوشتن مقاله فارسی از روی پ ... "

(رای توسط hamyarp )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار عالی از همکاری با ایشون راضی بودم


بدون امتیاز .

مجری حاصل کار را در زمان مقرر ارسال نکرد. پروژه با رای داوری لغو شد.


شش سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط Mehdi Sharifi )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " تغییر یک کد ساده در قالب "

(رای توسط Mehdi Sharifi )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

یک همکاری عالی!


شش سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط maryam.iran )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " ویرایش متن و مرتب سازی یک جزوه "

(رای توسط maryam.iran )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


بدون امتیاز .

با وجود تمدید مهلت پروژه مجری نسبت به تحویل کار اقدام نکرد و با درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


شش سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط داور پارس‌کدرز )

میانگین امتیاز خریدار:     8.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
8
تعامل کارفرما با شما
8
پرداخت به موقع
8
در دسترس بودن
8
میزان همکاری
8

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط داور پارس‌کدرز )

میانگین امتیاز خریدار:     8.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
8
تعامل کارفرما با شما
8
پرداخت به موقع
8
در دسترس بودن
8
میزان همکاری
8

تنها نیمی از کار با رای داوری مورد قبول واقع شد.


شش سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط رهرو )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " تبدیل یک جزوه تایپی فارسی ... "

(رای توسط رهرو )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

از حسن انتخاب خریدار تشکر می کنم


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


در حال بارگذاری ...