مشاهده پروفایل ibidi

امروز 2 مهر 1398

رايانه

مهارت ها

ترجمه مقاله و تایپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

همکاری بسیار خوبی داشتیم.


27 دی 1396


تايپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,400 تومان

صبور و با حوصله. کار کردن با ايشون عالي بود. عالي


15 شهریور 1394


ترجمه شبکه بين خودرويي

0.00 (بدون امتیاز)

75,000 تومان


29 مرداد 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه شبکه بين خودرويي

0.00 (بدون امتیاز)

75,000 تومان

پروژه به درخواست طرفين لغو شد


29 مرداد 1394


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

بسيار مودب و خوش حساب


3 مرداد 1394


ترجمه شبکه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ايشان عالي و بهترين هستند


1 اسفند 1393رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

پروژه با توافق طرفين لغو شد.


17 بهمن 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

گروگذاري توافقي لغو شد.


12 بهمن 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

گروگذاري توافقي لغو شد.


17 بهمن 1393


ترجمه شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 بهمن 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

14,000 تومان


13 مهر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

14,000 تومان

لغو گروگذاري قبل از شروع کار


13 مهر 1393


ترجمه شبکه

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه تخصصي

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه تخصصي 1

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه شبکه

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه شبکه vanet

امتیاز 9.00 (عالی)

90,000 تومان

خريدار بسيار محترم و منصفي هستند. خوشحال ميشم دوباره با ايشون همکاري داشته باشمرسم uml

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 دی 1396


ترجمه

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگليسي

بدون امتیاز

46,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تايپ

بدون امتیاز

7,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.