فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Oracle
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15218.68دعوت
p108229.59دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
™Saeid65429.71دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
محمدابراهیم ابروی1411710.00دعوت
فترمه501559.81دعوت
Pouyan251689.19دعوت
MSH66132079.38دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.