فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Oracle
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14618.65دعوت
DonAryan73299.69دعوت
p93319.68دعوت
™Saeid64379.71دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
فترمه491549.81دعوت
Pouyan212099.00دعوت
MSH66132129.38دعوت
JavaGeek621310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.