فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا4199.53دعوت
IT_One204199.64دعوت
DonAryan66449.65دعوت
نويد م67629.87دعوت
baran1391621158.88دعوت
دیناروند261169.81دعوت
فترمه441449.79دعوت
youldash181589.60دعوت
محمود بابایی117910.00دعوت
JavaGeek618510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.