فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One223149.64دعوت
گروه ستيا41159.53دعوت
DonAryan73289.69دعوت
نويد م67679.87دعوت
baran1391621228.88دعوت
دیناروند261249.81دعوت
فترمه461409.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
محمود بابایی119110.00دعوت
میثم شیرازی581969.94دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.