فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Cisco
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One223149.64دعوت
DonAryan73289.69دعوت
فترمه461409.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
alirahimi81891779.63دعوت
pouria-amani272109.86دعوت
Pouyan192468.87دعوت
DataScience42780.00دعوت
mr project382828.85دعوت
شنتیا123128.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.