فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Cisco
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
DonAryan73279.69دعوت
فترمه491459.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
alirahimi81891809.63دعوت
Pouyan212049.00دعوت
pouria-amani272099.86دعوت
mr project382838.85دعوت
شنتیا123118.78دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.