فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Cisco
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One204199.64دعوت
DonAryan66449.65دعوت
فترمه441449.79دعوت
youldash181589.60دعوت
alirahimi81891679.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
pouria-amani202369.89دعوت
DataScience42570.00دعوت
mr project382608.85دعوت
شنتیا122888.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.