مشاهده پروفایل niloofar-880

امروز 24 مهر 1398

لیسانس فناوری اطلاعات

طراح وب

ایجاد صفحات وب بصورت کاملا responsive با تکنولوژی bootstrap

ADO.NET

HtmlوCSS,JAVA SCRIPT

SQL server 2017


رای داوری
داور پارسکدرز

یک پروژه کوچک sql

امتیاز 2.00 (بد)

35,000 تومان

مجری پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.

فوری

16 تیر 1397


نگارش پایان نامه

بدون امتیاز

17,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

31,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ سوالات تستی فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ سوالات تستی فصل اول ریاضی یازدهم تجربی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.آماده سازی فهرست پایان نامه در ورد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 تیر 1397


تایپ تعدادی سوال 1

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ فصل 1

بدون امتیاز

14,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


4 تیر 1397


پاداش

15,200 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنگارش پروژه طبق دستورالعمل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

به موقع و عالی پروژه را تحویل دادند


2 تیر 1397


تایپ سوالات فصل دوم هندسه ریاضی یازدهم تجربی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

8,800 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتکمیل تایپ

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

پروژه ویژه فوری


تایپ سوالات تشریحی فصل سوم ریاضی دهم

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ فصل حد و پیوستگی ریاضی یازدهم تجربی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.جزوه فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی لگاریتم

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

14,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
تایپ سوالات فصل هفتم ریاضی دهم

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ سوالات تستی فصل ششم ریاضی دهم

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.
تایپ سوالات تستی فصل 4 ریاضی دهم

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ فصل پنجم ریاضی دهم

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی یک صفحه HTML

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ سوالات امتحان نهایی حسابان

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 خرداد 1397


بوم کسب و کار یک شرکت استارتاپی

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ سوالات ریاضی اول دبیرستان گزینه دو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار عالی و بدون غلط


9 خرداد 1397


انجام تمارین پایه Sql

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 خرداد 1397تایپ ریاضی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسیار عالی سریع به موقع و بدون غلط و مطابق قرار داد


6 خرداد 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


31 اردیبهشت 1397


جمع آوری فایل های متنی یک کانال و یک صفحه اینستاگرام در فایل ورد

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


31 اردیبهشت 1397