فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص AJAX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا4199.53دعوت
جهان جاوید151010.00دعوت
p81189.80دعوت
مهندس محب40229.81دعوت
amoza182710.00دعوت
™Saeid64299.71دعوت
Sajjad Programmer87349.47دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
Ebi102034399.62دعوت
DonAryan66449.65دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.