فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص AJAX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41159.53دعوت
جهان جاوید151810.00دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
p84239.67دعوت
Ebi102041269.68دعوت
DonAryan73289.69دعوت
amoza183410.00دعوت
™Saeid64359.71دعوت
Sajjad Programmer92379.49دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.