فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص AJAX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41149.53دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
p101239.70دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
Ebi102041299.68دعوت
DonAryan74309.69دعوت
amoza183410.00دعوت
™Saeid64389.71دعوت
Sajjad Programmer101429.34دعوت
برنامه نویسان آینده19519.92دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.