فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص AJAX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41119.53دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
Ebi102041269.68دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
p92309.67دعوت
amoza183310.00دعوت
totalexcoin63410.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت
Sajjad Programmer96429.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.