امروز 16 آذر 1402

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس (60924))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس (60924))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پروژه اکسس (60924))== "

👌👌👌

برای " پروژه اکسس (60924))== "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


چهار ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و ... "

(رای توسط کاربر470336 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات ... "

(رای توسط کاربر470336 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و امکان چاپ اطلاعات در بازه زمانی مشخص جهت ارتباط با ... "

بسیار عالی ،با تسلط کامل و حوصله کار رو زودتر از موقع انجام دادن

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و امکان چاپ اطلاعات در بازه زمانی مشخص جهت ارتباط با مشتریان "


چهار ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 56089 / "

(رای توسط khaneprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 56089 / "

(رای توسط khaneprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اکسل 56089 / "

عالیییییییییییییییی

برای " اکسل 56089 / "شش ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تهیه فایل اکسس "

(رای توسط کاربر50849 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تهیه فایل اکسس "

(رای توسط کاربر50849 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " تهیه فایل اکسس "

مسلط به کار

برای " تهیه فایل اکسس "


چهار ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " یک برنامه حسابداری و مدیریت پروژه بر ... "

(رای توسط کاربر434252 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " یک برنامه حسابداری و مدیری ... "

(رای توسط کاربر434252 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " یک برنامه حسابداری و مدیریت پروژه برای شرکت کوچک پیمانکاری "

He/She is so professional and knowledgeable, patient and helpful. Highly recommended.

برای " یک برنامه حسابداری و مدیریت پروژه برای شرکت کوچک پیمانکاری "


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی و اجرای بانک اطلاعاتیِ اکسس همر ... "

(رای توسط H. Najafi )

میانگین امتیاز مجری:     9.33 از ۱۰

در دسترس بودن
9
میزان تخصص
9
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی و اجرای بانک اطلاعات ... "

(رای توسط H. Najafi )

میانگین امتیاز مجری:     9.33 از ۱۰

در دسترس بودن
9
میزان تخصص
9
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " طراحی و اجرای بانک اطلاعاتیِ اکسس همراه با فرم و گزارش "

از همکاری با این مجری بسیار راضی هستم.

برای " طراحی و اجرای بانک اطلاعاتیِ اکسس همراه با فرم و گزارش "


بدون امتیاز .

برای " حسابداری سفارشی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " حسابداری سفارشی "


ده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پیدا کردن فایل در پوشه مطابق دیتای م ... "

(رای توسط کاربر386273 )

میانگین امتیاز مجری:     9.67 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پیدا کردن فایل در پوشه مطا ... "

(رای توسط کاربر386273 )

میانگین امتیاز مجری:     9.67 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پیدا کردن فایل در پوشه مطابق دیتای موجود در اکسل "

کار با دقت بالا انجام شده و تمام خواسته های ابتدایی پروژه به نتیجه رسیده است

برای " پیدا کردن فایل در پوشه مطابق دیتای موجود در اکسل "


در حال بارگذاری ...

14
5
14