امروز 23 تیر 1403

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس 72590 "

(رای توسط Hamyarprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس 72590 "

(رای توسط Hamyarprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پروژه اکسس 72590 "

عالی

برای " پروژه اکسس 72590 "


سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 72763 "

(رای توسط nikotex )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 72763 "

(رای توسط nikotex )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اکسل 72763 "

تایید

برای " اکسل 72763 "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اتصال دو شیت در اکسل با یک آیدی مشترک "

(رای توسط M MOGHADDAM )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اتصال دو شیت در اکسل با یک ... "

(رای توسط M MOGHADDAM )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اتصال دو شیت در اکسل با یک آیدی مشترک "

به موقع و کامل تحویل شد

برای " اتصال دو شیت در اکسل با یک آیدی مشترک "


بدون امتیاز .

برای " پروژه اکسس "

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

برای " پروژه اکسس "


پنج ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " خروجي از ديتابيس Access "

(رای توسط رايان )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " خروجي از ديتابيس Access "

(رای توسط رايان )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " خروجي از ديتابيس Access "

متعهد و خوش قول

برای " خروجي از ديتابيس Access "


یازده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس (60924))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه اکسس (60924))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پروژه اکسس (60924))== "

👌👌👌

برای " پروژه اکسس (60924))== "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


یازده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و ... "

(رای توسط کاربر470336 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات ... "

(رای توسط کاربر470336 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و امکان چاپ اطلاعات در بازه زمانی مشخص جهت ارتباط با ... "

بسیار عالی ،با تسلط کامل و حوصله کار رو زودتر از موقع انجام دادن

برای " برنامه ای جهت ثبت اطلاعات مشتریان و امکان چاپ اطلاعات در بازه زمانی مشخص جهت ارتباط با مشتریان "


یازده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 56089 / "

(رای توسط khaneprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اکسل 56089 / "

(رای توسط khaneprozhe )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " اکسل 56089 / "

عالیییییییییییییییی

برای " اکسل 56089 / "


در حال بارگذاری ...