فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر125109.21دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
programer110107199.68دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
DonAryan74309.69دعوت
amoza183410.00دعوت
™Saeid64389.71دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
Sajjad Programmer101429.34دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.