فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر13199.22دعوت
programer110108169.69دعوت
مهندس محب63199.88دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
DonAryan74339.69دعوت
amoza183510.00دعوت
F.Mohassel268399.82دعوت
™Saeid64409.71دعوت
Sajjad Programmer101439.34دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.