فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر13699.19دعوت
programer110110189.69دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
amoza183910.00دعوت
™Saeid65429.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.