فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8489.59دعوت
پژوهشگر140109.21دعوت
programer110110149.71دعوت
مهندس محب64229.88دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan79319.71دعوت
AhwazSoft224349.74دعوت
F.Mohassel305399.79دعوت
amoza184310.00دعوت
™Saeid65469.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.