فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8189.59دعوت
پژوهشگر138109.19دعوت
programer110110149.71دعوت
مهندس محب64219.88دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan76329.70دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
F.Mohassel294389.78دعوت
amoza184010.00دعوت
™Saeid65449.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.