فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر14599.24دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
programer110110149.71دعوت
مهندس محب64229.88دعوت
DonAryan80299.72دعوت
Behnam_h206308.83دعوت
AhwazSoft224369.74دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
amoza184410.00دعوت
™Saeid65479.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.