فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
گروه ستيا41179.53دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
p108239.59دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
amoza183910.00دعوت
یاسر دهقانیان72469.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.