فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper10289.75دعوت
گروه ستيا41149.53دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
p100239.70دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
Akhtar-Electronic75309.95دعوت
amoza183410.00دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
یاسر دهقانیان66479.72دعوت
Mashmol133549.45دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.