فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
گروه ستيا41129.53دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
p92309.67دعوت
Akhtar-Electronic73329.92دعوت
amoza183310.00دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Mashmol128519.44دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.