مشاهده پروفایل زهرا سعادتی

امروز 2 آبان 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چند فایل دیتاشیت مربوط به دستگاه های الکترونیکیمترجم پارسکدرز11 اسفند 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه چند فایل دیتاشیت مربوط به دستگاه های الکترونیکیرای داوری داور پارسکدرز 4 اسفند 1395