مشاهده پروفایل مهدی ذوالفقاری

امروز 2 بهمن 1396

تحصیلات

  • دانشجوی کارشناسی ناپیوسته روزانه عمران دانشکده فنی باهنر شیراز
  • کاردان عمران از دانشگاه آزاد اراک

مدارک اخذ شده

  • مدرک بین المللی برق صنعتی از پتروشیمی اراک
  • مدرک نظام کاردانی در شیراز

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی
  • زبان عربی

سوابق کاری

  • کارمند دولت
  • طراحی سری سایتهای دورنگارداتکام

علایق شخصی

  • تماشای فیلم سینمایی
  • بدمینتون


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای