فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص وبلاگ نویسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
silvercover65699.53دعوت
javad31219949.56دعوت
مترجم پارس کدرز100979.59دعوت
مهندس برق-کنترل94999.44دعوت
eng_norizadeh1251099.56دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.