فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
™Saeid65429.71دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
پردازشگر628710.00دعوت
nima1993414210.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
softiran.org292029.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.