مشاهده پروفایل ahmadnazary

امروز 1 آبان 1398
  • دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر و دارای مدرک لیسانس زبان تخصص.
  • سه سال سابقه فعالیت در آموزش و انتشارت دانشگاه البرز با ترجمه و تایپ و نگارش متون در اکثر رشته های دانشگاهی.
  • دوسال فعالیت بعنوان مترجم شرکت خصوصی
  • ترجمه دقیق و روان بصورت روزانه حداقل ده صفحه با تضمین عودت کل مبلغ بدون هیچ داوری و کارشناسی، در صورت نارضایتی از کیفیت کار

رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه پنج صفحه اول این فایل

امتیاز 3.00 (ضعیف)

23,000 تومان

مجری ضمانت تخصص خود را گروگذاری نکرد و اعلام انصراف نمود، پروژه با رای داوری لغو شد.


6 تیر 1397


ترجمه یک صفحه

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 خرداد 1397


سفر و گردشگری

بدون امتیاز

90,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 اردیبهشت 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


ترجمه مقاله به غیر abstract و references

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 فروردین 1397


ترجمه در زمینه صنایع غذایی

بدون امتیاز

22,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه سه صفحه

بدون امتیاز

10,000 تومانترجمه شش صفحه کتاب

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه قرارداد

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان

کیفیت ترجمه از نظر خریدار و داوری مناسب نبود.


26 اسفند 1396


ترجمه مقاله داده کاوی { تخصصی کامپیوتر}

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ای متنی در مورد تخمین وضعیت یک ماهواره

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ای روان و تخصصی

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 اسفند 1396


ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

6,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 اسفند 1396


ترجمه یک متن انگلیسی

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن بازاریابی الکترونیکی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

مجری خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


29 بهمن 1396


ترجمه2 تا امشب

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.