مشاهده پروفایل آرسام

امروز 1 اردیبهشت 1398

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ملی هستم. چندین مقاله نوشتم و کار ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به ترکی و ترکی به فارسی زیاد انجام داده ام. کارهای دانشجویی از قبیل تایپ و تحقیق و مقاله فراوان کار کرده ام.


یک ترجمه ی یک روزه

بدون امتیاز

19،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


31 خرداد 1397


ترجمه متن تخصصی مهندسی صنایع کشتی

بدون امتیاز

80،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 خرداد 1397


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

40،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه رشته روانشناسی

بدون امتیاز

70،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


28 خرداد 1397


ترجمه پزشکی

بدون امتیاز

26،000 تومانترجمه (انگلیسی به فارسی) و تایپ در زمینه ی رشته ی برق

بدون امتیاز

50،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 خرداد 1397


ترجمه کوتاه

بدون امتیاز

5،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 خرداد 1397


ترجمه متن درزمینه فلسفه

بدون امتیاز

30،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی تعدادی مقاله در مورد سیستم های عامل محور

بدون امتیاز

220،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 خرداد 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

85،000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

مخفی فوری

12 خرداد 1397


ورود دیتا از اکسل به spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

عالی عالی


14 خرداد 1397


تایپ 16 عکس دست نویس

بدون امتیاز

9،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 خرداد 1397