مشاهده پروفایل Omid Msl

امروز 2 خرداد 1398

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی همدان

ورودی 96


برنامه نویسی C مبحث ساختار

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.انجام پروژه برنامه نویسی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.انجام پروژه به زبان ++c

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

دقیق و عالی...


19 اردیبهشت 1398


یک پروژه ساده با جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کاملا ملتفت شدم دمشون گرم


9 اردیبهشت 1398


ماشین حساب ماتریسی و دستگاه فروش خوراکی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


امیرعلی حنانه موسیقیدان ایرانی-wikipedia

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

پروژه ویژه فوری