فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74339.69دعوت
F.Mohassel270379.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
sina-sf108629.77دعوت
نويد م67799.87دعوت
کاربر 30461211459.93دعوت
programer110-1394301949.58دعوت
ُSara111222489.50دعوت
وب-آرت352689.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.