امروز 8 مهر 1402

علی شاعری هستم.

علاقه مند به هنر و دارای مهارت در ضمینه های:

طراحی گرافیــکی-تصویرسازی-نقاشی دیجیتال-انیمیشن 2بعدی و 3 بعدی-ادیت عکس و ویدیو-موسیقـی(آهنگسازی و تنظیم)

در انجام پروژه های مربوط به موضوعات فوق میتونم بهتون کمک کنم.

به رنج وسیعی از نرم افزارهای مورد نیازم مسلطم از قبیل :

... , Flstudio-Photoshop-Illustrator-Audition-Premiere_Afterffects-CorelDraw-Blender--Zbrush-Krita

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " رنگی کردن تصاویر میکروسکوپی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " رنگی کردن تصاویر میکروسکوپی "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


در حال بارگذاری ...