فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206168.83دعوت
programer11096219.67دعوت
DonAryan66449.65دعوت
baran1391621158.88دعوت
youldash181589.60دعوت
ژنرال-786191639.47دعوت
میثم شیرازی571889.94دعوت
شفيع آبادي1819810.00دعوت
Kambojia382129.32دعوت
Pouyan182328.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.