فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
Ebi102041279.68دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
تیم وردپرس پارسی82689.95دعوت
javad31219939.56دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
Hosein71271499.65دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.