فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Sasan_91188349.62دعوت
مرد شرقي36608.81دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
Chemputer169510.00دعوت
Mahoor1741019.75دعوت
Majid Pirooz161239.83دعوت
مرکز ترجمه نارک1081818.67دعوت
Designer_2020211989.64دعوت
zahra jam472609.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.