فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186269.63دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
DrEngineer69110.00دعوت
Mahoor173939.75دعوت
Majid Pirooz151069.83دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
بکاک102067.00دعوت
Designer_2020192109.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.