فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186319.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Mahoor1731009.75دعوت
Majid Pirooz151199.83دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
Chemputer1020510.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
بکاک102237.00دعوت
Designer_2020202259.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.