فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Firefox
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One249119.62دعوت
shayan12729209.05دعوت
AhwazSoft219289.78دعوت
DonAryan74309.69دعوت
F.Mohassel263399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
me198887669.35دعوت
دیناروند271109.82دعوت
Pouyan212169.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.