فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Firefox
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One257109.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
DonAryan75329.69دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
دیناروند281029.83دعوت
Pouyan251689.19دعوت
حميد++322319.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.