فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Firefox
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
shayan12729209.05دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
F.Mohassel243419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
me198887599.35دعوت
دیناروند261219.81دعوت
Pouyan212049.00دعوت
حميد++322259.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.