فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Firefox
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One205119.64دعوت
shayan12724318.94دعوت
AhwazSoft187369.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel154459.74دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
me198887519.35دعوت
دیناروند261179.81دعوت
bahar-127861649.75دعوت
حميد++322129.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.