امروز 1 اردیبهشت 1403

Backend Development

PHP, MySQL: Laravel 5

NodeJS, TypeScript, ExpressJS, Socket IO, MongoDB, GraphQL, ElectronJS

Python, PostgreSQL: Django, Flask

Wordpress (Plugin Development)

FrontEnd Development

ReactJS/Redux

Angular
Svelte
VueJS/Vuex

Progressive Web Apps

Cross Platform Mobile App Development

Apache Cordova

Flutter/Dart

React Native

DevOps

Docker

AWS

Jenkins

CI/CD

Game development

Unity

Godot Engine

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

هفت ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " استخراج پول توسط حساب پی پال "

(رای توسط Type 1249 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " استخراج پول توسط حساب پی پال "

(رای توسط Type 1249 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " استخراج پول توسط حساب پی پال "

Thanks

برای " استخراج پول توسط حساب پی پال "


دو سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " بارگذاری پروژه پایتونی تحت وب ( Flas ... "

(رای توسط کاربر227704 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " بارگذاری پروژه پایتونی تحت ... "

(رای توسط کاربر227704 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " بارگذاری پروژه پایتونی تحت وب ( Flask) روی سرور "

بسیار عالی و با علم بودن و با تعامل بودن و از ایشان کمال تشکر را دارم

برای " بارگذاری پروژه پایتونی تحت وب ( Flask) روی سرور "


کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " ایجاد خبرنامه موبایلی با کد تایید "
به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " پروژه خصوصی "

پروژه لغو شده است.

برای " پروژه خصوصی "


بدون امتیاز .

برای " ربات عبور کننده از Captcha "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " ربات عبور کننده از Captcha "


بدون امتیاز .

برای " راه اندازي سايت "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " راه اندازي سايت "


کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " نوشتن فقط يک صفحه وريفاي درگاه پرداخت خارجي! "


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.بدون امتیاز .

پروژه با اعلام انصراف مجري و با راي داوري لغو شد.


ده سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط badboy21 )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " ليست دامنه هاي ir "

(رای توسط badboy21 )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسيار صبور و خوش برخورد.


f14 f14

بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


در حال بارگذاری ...