فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206248.83دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
SzSz87809.04دعوت
DonAmin302429.58دعوت
Pouyan192468.87دعوت
pooya228710.00دعوت
گیلدا تِک32899.67دعوت
مصطفي عباسي نژاد593059.97دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.