فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
عرفان ابراهیمی341599.92دعوت
SzSz942118.78دعوت
Pouyan212159.00دعوت
DonAmin302689.58دعوت
StarBug282888.89دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.