فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
SzSz1011308.86دعوت
Pouyan251689.19دعوت
aryansoft602599.90دعوت
AK_47722789.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.