فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206168.83دعوت
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
SzSz86739.04دعوت
DonAmin302249.58دعوت
Pouyan182328.87دعوت
pooya226410.00دعوت
گیلدا تِک32679.67دعوت
مصطفي عباسي نژاد592859.97دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.