فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
DonAmin302509.58دعوت
StarBug282638.89دعوت
SzSz892838.74دعوت
گیلدا تِک32889.67دعوت
aryansoft403059.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.