فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
DonAryan73279.69دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
دیناروند261219.81دعوت
Pouyan212049.00دعوت
taherkhani202749.29دعوت
bahar-127862929.75دعوت
شنتیا123118.78دعوت
shhaqiqat343249.96دعوت
Morteza Hajitabar F194079.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.