فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One223149.64دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
دیناروند261249.81دعوت
bahar-127861729.75دعوت
Pouyan192468.87دعوت
taherkhani202539.29دعوت
شنتیا123128.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی333289.13دعوت
shhaqiqat343339.96دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.