فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص رزومه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
Mojtaba_Project61239.50دعوت
IT_master915310.00دعوت
danial-1004161639.92دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.