فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
مترجم و ویراستار24889.50دعوت
Rash-887901248.03دعوت
OstadBanoo101519.00دعوت
مرکز ترجمه نارک1081818.67دعوت
علی زارعی222429.00دعوت
zahra jam472609.53دعوت
احمدی-مهدی827310.00دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.