فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
Rash-887901078.03دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
احمدی-مهدی631210.00دعوت
mohammad mehdi273587.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.