فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
Rash-887901218.03دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
مترجم و ویراستار211779.45دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
علی زارعی212489.00دعوت
zahra jam472759.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.