امروز 17 آذر 1402

10 سال سابقه کار تایپ و تحقیق و پایان نامه

داری مدرک کارشناسی منابع طبیعی و چندین سال سابقه کاری در زمینه IT هم بصورت دورکاری و هم تمام وقت که اخرین سابقه شغلی بنده بصورت تمام وقت در سایت پارسکدرز به مدت 5 سال می باشد.

از ابتدا تا لبخند رضایت با عشق و احترام پاسخگوی شما هستم.

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...


پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

برای " تایپ کتاب فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی "


نه روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تبدیل ویس به متن "

(رای توسط کاربر524808 )

میانگین امتیاز مجری:     8.00 از ۱۰

در دسترس بودن
8
میزان تخصص
10
تعامل مجری
8
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
8
تحویل به موقع
6

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تبدیل ویس به متن "

(رای توسط کاربر524808 )

میانگین امتیاز مجری:     8.00 از ۱۰

در دسترس بودن
8
میزان تخصص
10
تعامل مجری
8
کیفیت حاصل کار
8
میزان همکاری
8
تحویل به موقع
6

برای " تبدیل ویس به متن "

اولین پروژه من بود که برون سپاری کردم و برای اولین مورد خوب بود

برای " تبدیل ویس به متن "


بدون امتیاز .

برای " تایپ MCSE3 "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تایپ MCSE3 "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


یازده روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " گذاشتن مقاله در سایت "

(رای توسط حسین دارنده )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " گذاشتن مقاله در سایت "

(رای توسط حسین دارنده )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " گذاشتن مقاله در سایت "

مجری بسیار خوش برخورد محترم و حرفه ایی بودند. قطعا باز هم با ایشان کار خواهم کرد.

برای " گذاشتن مقاله در سایت "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط MohseJF )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " فهرست خودکار ایجاد بشه ( ف ... "

(رای توسط MohseJF )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم.


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


بدون امتیاز .

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


ده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط شقایق۷۵۷۸ )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " تایپ فایل صوتی 53 دقیقه ای ... "

(رای توسط شقایق۷۵۷۸ )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار عالی و خوش برخورد😘


ده ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط صبا سلیمانی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " تایپ فایل صوتی 53 دقیقه ای "

(رای توسط صبا سلیمانی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

تجربه خوبی بود و موفق باشید.


در حال بارگذاری ...