فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ورزش
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
StarBug282738.89دعوت
zahra jam423019.48دعوت
mohsen-z413119.30دعوت
شيراز313319.62دعوت
cyber_eagle83899.29دعوت
اميد اميدي174149.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.