فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ورزش
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One252139.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
javad312191019.56دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
StarBug283068.89دعوت
mohsen-z413389.30دعوت
شيراز313659.62دعوت
اميد اميدي174599.91دعوت
smahdih254739.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.