فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص YouTube
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201599.53دعوت
بکاک102067.00دعوت
حميد++322319.86دعوت
taherkhani202879.29دعوت
Ashkan_crash493309.40دعوت
savvydesign.ir1237910.00دعوت
Morteza Hajitabar F194189.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.