فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص YouTube
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
حميد++322319.86دعوت
taherkhani202849.29دعوت
Ashkan_crash493229.40دعوت
سپهر263559.59دعوت
savvydesign.ir1235910.00دعوت
Morteza Hajitabar F193989.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.