مشاهده پروفایل jesusae

امروز 16 خرداد 1399

پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
پاداش

42,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشبرنامه نویسی انفیس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

از همکاری با ایشان سپاسگزارم.


29 بهمن 1398


ترجمه تخصصی رشته مهندسی معدن

بدون امتیاز

87,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 بهمن 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

450,000 تومان

از همکاری با ایشان بسیار سپاسگزارم.

خصوصی

19 بهمن 1398