فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
me198887649.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Rash-887901078.03دعوت
دیناروند261269.81دعوت
programer110-1394301829.58دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
حميد++322319.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.